Sağlıklı Turizm


Bilim ve teknolojinin gelişmesi ile yaşadığımız dünyanın ne kadar küçüldüğünü günden güne gözlemliyoruz.

Ülkelerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, insanlığın dünyamızı büyük bir kirlilik ve yok oluş sınırına getirdiği henüz fark etmiş olmalarının en büyük göstergesidir.

2019 yılının sonunda Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde çıktığı tespit edilen, bir kaç ay içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alarak altı ay içerisinde 6 Milyon’a yakın insanın hasta olmasına ve 350.000 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan CoVID-19 (Coronavirus) ile küçülen dünyanın tüm sosyolojik, ekonomik, lojistik, kültürel yapısı değişime uğramıştır. 2020 yılı Mart ayı ortasında Dünya Sağlık Örgütü, CoVID-19 (Coronavirus) Pandemi bildirimini yapmış ve üye ülkelerin koordineli şekilde Pandemi ile mücadelesi başlamıştır.

Uzun süren sancılı karantina uygulamaları, sokağa çıkma kısıtlamaları, seyahat engelleri, üretim ve ticaretin bir çok kolunun durma noktasına gelişi, sosyo-ekonomik daralmayı beraberinde getirdi.

Bu karamsar tablonun üzerine herkesin aklına ilk gelen soru, “Acaba ne zaman normal hayatımıza dönebileceğiz?” olmuştur. Normalleşme süreci, insanların teknik güvene dayalı bir alt yapıda yaşaması ile mümkün olacağı düşünülerek, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığı ile Turizm Konaklama tesisleri, Yeme İçme Tesisleri, Kültür ve Eğlence etkinliklerinin normalleşme sürecini yürütmektedir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 13.05.2020 tarihli, Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci ile Yeme-İçme Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Hakkındaki Genelgeler ile Turizm, Konaklama, Yeme İçme sektörlerinin normalleşme kurallarını belirlemiştir. Bu bağlamda, bir sertifikasyon programı tasarlayarak yine TGA aracılığı ile yönetimini sağlamaktadır.

Türkiye’nin Sağlıklı Turizm Belgelendirme programı, tatilini Türkiye’de geçirecek tüm Türk vatandaşları ve yabancı ziyaretçilere, ulaşımdan konaklamaya, tesis çalışanlarından yolcuların kendi sağlık durumuna uzanan geniş bir yelpazede bir dizi alınması önerilen tedbirleri tanımaktadır.

Dünyada ki ilk örneklerinden biri olan “Sağlıklı Turizm Belgelendirme” programı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde, Sağlık, Ulaştırma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının katkıları ve tüm sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanmıştır.

Konaklama ve yeme-içme tesisleri ayrı ayrı kriterler çerçevesinde uluslararası standartlarda denetleyerek, Sağlıklı Turizm Belgesi’ni vermeye yetkili olan akredite olmuş ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca da yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları, ihtiyari olarak ilgili tesislere hijyen ve sağlık yönünden uygunluk değerlendirmesi yaparak belgelendireceklerdir. Bahse konu belgelendirme programları, aylık denetim sıklığına göre planlanmakta ve bağımsız kuruluş denetçileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

DNA Denetim Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş. Safe2ALL programları kapsamında pandemi süreci ile ilgili olarak Safe2REST denetim programını tasarlamıştır.

Safe2REST – yeme içme ve dinlenme amaçlı kullanılan tüm alanların, öncelikle hijyen kuralları, hastalık bulaşma riskleri yönünden uygunluğunu değerlendirmektedir.

Safe2REST içeriği;

 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı COVID-19 VE HİJYEN UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME ŞARTLARI
 • TSE : TS 13027 Gıda üretim ve satış yerlerinde hijyen ve sanitasyon için genel kurallar ve TS 13811 Hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi şartları
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi şartları
 • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu Sağlık Güvenlik Rehberleri,
 • Uluslararası Tur Operatörleri ve Seyahat Acenteleri Birliklerinin Güvenli Seyahat Rehberleri
 • Ulusal ve uluslararası kabul edilmiş güvenlik standartları
 • Safe2ALL içeriğine katkısı olan tüm teknik dokümanlardan beslenerek geliştirilmiştir.

Güvenli Tatil için DNA’nın eksiksiz hizmet paketinin detaylarını öğrenin.

 • Sağlık ve Güvenlik Eğitimleri
 • Bulaşıcı Hastalık ve Pandemi Eğitimleri
 • Hijyen Eğitimleri
 • Etkin tarafsız süreç ve saha odaklı denetim çalışmaları
 • Kayıt ve dokümana dayalı yönetim sistemi uygulamaları